Bogføring af punktafgifter i e-conomic - e-concultic.dk - Bogføringshjælp til små og mellemstore virksomheder

Professionel bogføring - administration af små og mellemstore virksomheder
løn - projektstyring og -ledelse - udvikling af integrationer
Gå til indhold
Import af varer fra udlandet
- herunder opgørelse af punkt- og emballageafgfter for  øl, vin og spiritus mv
- sådan kan du gøre
At beregne punkt- og emballageafgifter af importerede varer - for eksempel vin, spiritus og øl - når varen overgår til forbrug, kan være en kompliceret affære, hvis man ikke har de rette redskaber til at håndtere opgaven.
Umiddelbart kan e-conomic ikke klare opgaven, der skal langt større og dyrere økonomi-systemer til.

Og dog,
jeg har udviklet en måde til at håndtere det på i e-conomic. Det er snørklet at sætte op, men når alt er på plads, så fungerer det faktisk ganske effektivt.
Som alt anden bogføring skal man naturligvis være omhyggelig, fordi SKAT står i kulissen og slår hårdt ned på snyd og svindel, også selvom det ikke har været hensigten.

Fordelen ved at importere og bogføre korrekt er, at man ikke skal binde dyr likviditet i punkt- og emballageafgifter, da det oftest er store partier, der skal til for at skabe den gode forretning.

Dele af denne artikel kan tillige anvendes for indenlandske producenter af varer, der er afgiftsbelagt.

Denne bogføringsrutine er godkendt af SKAT ved et kontrolbesøg.

En import foregår således
  • Den rigtige leverandør, der lever op til forventningerne til pris og kvalitet findes, både i og udenfor EU
  • Du skal på virk.dk tilmelde dig både som importør og som eksportør (hvis varerne af en eller anden grund skal sendes retur)
  • Du finder en transportør, som kan fragte dine varer hjem til dig. Nogle er eksperter i netop denne branche.
  • Hvis varerne kommer fra et land udenfor EU, så lad transportøren anmelde importen til SKAT. Det kan være kompliceret, fordi den rigtige toldkode skal anmeldes. Tolden skal betales til SKAT den 15. i efterfølgende måned. Følg transportørens anvisninger. Importmomsen indgår i den normale afregning af momsen.
  • Hvis varerne kommer fra et land indenfor EU, er der ikke told på varerne, og det er leverandøren, der indberetter afsendelsen til EMCS-systemet. Når varerne ankommer, skal du indberette modtagelsen af varerne til EMCS på SKAT's hjemmeside.
  • Varerne skal oplagres i et afgrænset, aflåst område.
  • Når varerne sælges til detailhandel, skal der i efterfølgende måned indberettes og betales punkt- og emballageafgift.
  • Sælges til en grossist er det sælgers ansvar at undersøge købers oplagstilladelse. Det skal fremgå af fakturaen, at varerne er solgt uden punkt- og emballageafgifter, og afregning af afgifterne påhviler køber. Specielt fakturalayout er nødvendigt.
  • Vær opmærksom på, at SKAT kræver detaljeret dokumentation af både køb og salg i form af både vare- og finanskontokort.

Bemærk, at der ligger megen yderligere brugbar information på  e-copedia.

Har du kommentarer om fejl, uklarheder eller andet, så send en mail til info@e-consultic.dk.

Sådan kan du gøre
Det er afgørende for funktionaliteten, at du anvender e-conomics lagersystem og afdeling/dimension.

Følg nedenstående vejledning, så er du snart i mål.

Når du løbende tjekker af - ✔ vil tjekboxen være udfyldt i 7 dage. Hvis du ikke når det hele i dag, så kan du se, hvor langt du er kommet.

Tjekliste
Checkboxes

1. Opret finanskonti

Tjek, når du er færdig

2. Opret varegrupper

Tjek, når du er færdig

3. Opret vareleverandører

Tjek, når du er færdig

4. Momskoder

Tjek, når du er færdig

5. Importmoms

Tjek, når du er færdig

6. Download kostprisberegner

Tjek, når du er færdig

7. Kostpristillæg

Tjek, når du er færdig

8. Opret varer

Tjek, når du er færdig

9. Opret vareleverandørfaktura

Tjek, når du er færdig

10. Momsangivelse

Tjek, når du er færdig

11. Opret Kunde

Tjek, når du er færdig

12. Opret ordre

Tjek, når du er færdig

13. Opret salgsfaktura

Tjek, når du er færdig

14. Omsætningsstatestik

Tjek, når du er færdig

15. Ændring af emballage

Tjek, når du er færdig

16. Egenproduktion

Tjek, når du er færdig

17. Kilder

Tjek, når du er færdig

Finanskonti til import og oplagsvarer
Du skal oprette mindst en finanskonto i driften i kontoplanen, hvor du kan bogføre dit salg. Ydermere skal du oprette to finanskonti - en til varekøb og en til vareforbrug.
Laver du noget galt kan det sagtens rettes efterfølgende.
Har du import af både vin, spiritus og øl, er det måske en god idé med finanskonti til hver type.

Yderlige skal vi bruge nogle specielle konti.

Det kunne f.eks. se sådan ud
Konto
Tekst
Momskode

Salgskonti, drift

1010Varesalg ØlU25 - Udgående moms
1020Varesalg VinU25 - Udgående moms
1030Varesalg SpiritusU25 - Udgående moms
1310Vareforbrug Øl
1320Vareforbrug Vin
1330Vareforbrug Spiritus

Lagerkonti, balance

5510Varekøb/-forbrug Øl
5520Varekøb/-forbrug Vin
5530Varekøb/-forbrug Spiritus
5512Fragt ØlI25 - Indgående moms
5514Told ØlI25 - Indgående moms
5516Kostpristillæg Øl
5522Fragt Vin
I25 - Indgående moms
5524Told VinI25 - Indgående moms
5526Kostpristillæg Vin
5532Fragt Spiritus
I25 - Indgående moms
5534Told SpiritusI25 - Indgående moms
5536Kostpristillæg Spiritus

Diverse hjælpekonti, drift

1312Varelagerregulering, Øl
1322Varelagerregulering, Vin
1332Varelagerregulering, Spiritus
1340Diverse omkostninger import
6903Moms af varer købt i udlandet*)
Er du i tvivl om, hvordan du skal gøre, så står vi naturligvis til rådighed, men ellers så tænk.

*) Ønsker du en mere logisk opbygget kontoplan, specielt momskonti tilrettet til momsindberetningen til SKAT, kan du blot ændre kontonumrene. Ændringerne er gennemgående og gælder alle gamle, aktuelle og fremtidige posteringer.

Skal kontoplanen for momskonti være mere logisk, kan den se sådan ud
Konto
Tekst


Udgående moms

6902Salgsmoms, udgående moms
6903Moms af varer købt i udlandetEU og udenfor EU
6904Moms ydelseskøb i udlandetOmvendt betalingspligt

Fradrag

6905Købsmoms, indgående moms
6906Olie- og flaskeafgift
6907Elafgift
6908Naturgas- og bygasafgift
6909Kulafgift
6910CO2-afgift
6911Vandafgift

Totaler

6914Momsafregning
6915Moms i alt
Sum
Vær opmærksom på, at virksomheder i lande både indenfor og udenfor for EU kan være MOSS-registreret i EU (Mini-One-Stop-Shop). Det betyder, at ydelsen er tillagt dansk moms. MOSS-ordningen er beregnet på salg af ydelser til private, men det sker ofte, at ordningen også bliver anvendt til virksomheder. Med baggrund i det har en henvendelse til SKAT bekræftet, at der er fuld momsfradragsret for virksomheder, og købet skal behandles som almindeligt varekøb i Danmark.

Nogle udenlandske virksomheder udenfor EU er baseret for eksempel i Irland. Der er således tale om ydelseskøb i EU (reverse charge), og der skal angives under Rubrik A - ydelser.

Varegrupper
Du skal oprette en varegruppe for alle varetyper, du importerer.
Det er vigtigt at de viste informationer er med i teksten, da de skal bruges senere hen. Øl og spiritus behandles ens. Varegruppenummeret skal ses som en kombination af alkoholindhold og flaskestørrelse.
Du kan senere oprette manglende varegrupper, så de kommer logisk ind i rækkefølgen, hvis der er behov for det.

Varegrupperne gør det muligt senere at udvælge de solgte varer, der skal betales punkt- og emballageafgift af.
Varegruppenummeret kan IKKE ændres efterfølgende.




Disse varegrupper må KUN anvendes til importerede varer ellers kommer du til at betale for meget i afgifter. Køber du varer fra indenlandske leverandører til videresalg, skal der oprettes varegrupper efter dit eget system.

VaregruppeTekstSalgskontoVarekøbskontoVareforbrugskonto

Øl

1046033Øl 4,6% 0,33l 0,74101055101310
1055033Øl 5,5% 0,33l 0,88101055101310

Vin

2011075Afg kl 1 vin 0,75l 3,88102055201320
2012075Afg kl 2 vin 0,75l 8,44102055201320
2013075Afg kl 3 vin 0,75l 11,32102055201320
2021075Afg kl 1 mouss 0,75l 6,40102055201320
2022075Afg kl 2 mouss 0,75l 10,96102055201320
2023075Afg kl 3 mouss 0,75l 13,82102055201320

Spiritus

3400070Spiritus 40,0% 0,70l 42,00103055301330
3657070Spiritus 65,7% 0,70l 68,98103055301330
Vareleverandørgrupper og vareleverandører

Disse oprettelser skal ske fra LAGERMENUEN

Leverandørgrupper
Ikke alle leverandører er ens. Derfor kan vi dele dem op i forskellige grupper. F.eks.
 • Vareleverandører, indland
 • Vareleverandører, EU
 • Vareleverandører, øvrige udland
 • Andre leverandører (f. eks ydelser)


Leverandører
Udenlandske leverandører skal behandles individuelt i forbindelse med beregning/indberetning af moms.

Leverandører i EU
Ved køb af varer i EU skal der betales "moms af varekøb i udlandet", men samtidig har man almindeligt fradrag for købsmoms. Det kaldes "omvendt betalingspligt" eller "Reverse Charge". Det kræver en speciel momszone og en speciel momskode.

Ved oprettelse af leverandøren sættes:
Momskoden til beregning af momsen til indberetning til SKAT, IV25
Momszonen til angivelse af beløb i rubrikkerne til SKAT, EU (rubrik A)

Momsen beregnes automatisk i e-conomic, og du skal indberette momsen sammen med anden moms (måneds-, kvartals- eller halvårsvis).

Både momskode, momszone og valuta sættes på vareleverandøren.

Leverandører øvrigt udland
Ved køb af varer fra lande udenfor EU, er der ikke automatik af beregning af moms.
Momsen her kaldes importmoms. Importmomsen beregnes af SKAT på grundlag af indberetning fra speditøren.

Ved oprettelse af leverandøren sættes:
Momskoden "blank" ingen automatisk indberetning til SKAT
Momszonen til udland, ingen rubrik

Både momskode, momszone og valuta sættes på vareleverandøren.

Momsen fremgår af Importspecifikationer som hentes på

SKAT > Log på som erhverv >Told > Importspecifikationer fra tidligere perioder.

Bogfør de enkelte importspecifikationer løbende, så du er sikker på at få dem alle med.

Importmomsen bogføres således Kredit 6903 - Moms af varekøb i udlandet, Debet 6905 - Indgående moms

Momsen skal indberettes sammen med anden moms (måneds-. kvartals- eller halvårsvis) og vil fremgå af Rapporter > Moms > Momsopgørelse i e-conomic.

Både momskode, momszone og valuta sættes på vareleverandøren.

Se eventuelt Skat's video for yderligere information.

Told
Told beregnes af SKAT på grundlag af indsendte oplysninger fra speditøren ved frigivelse fra toldlager. Tolden skal betales særskilt i efterfølgende 15. i måneden.

Valuta
For begge typer leverandører gælder, at systemet udligner automatisk kursdifferencer mellem køb og betaling af vareleverandører ved bogføring med aktuel valutakurs. Det er dog en forudsætning, at der anvendes samme valuta.
Altså køb i euro (USD) udlignes kun af betaling i euro (USD).

Pas på, når du bogfører betalinger i udenlandsk valuta. e-conomic behandler dette helt håbløst, især hvis du anvender bankafstemning, så vær helt sikker inden du bogfører. Check bank, check leverandør og check igen inden endelig bogføring!!

Bemærk, der sker udveksling af informationer mellem landene i EU ud fra oplysningerne i rubrikkerne, og her træder SKAT's kontrolapparat med automatiske algoritmer ind.

Oprettelse af momskoder
Når du importerer varer fra lande indenfor EU, skal du selv beregne den omvendt betalingspligtige moms. Det betyder, at du skal betale både salgsmoms og købsmoms af varekøbet.
Det sker ved valg af den korrekte momskode.
Hvis momskoden ikke allerede er oprettet, skal du gøre det her

Alle indstillinger > Regnskab > Momskoder > Ny momskode

Importmoms og told
Leverandører øvrigt udland
Moms
Momsen her kaldes importmoms. Importmomsen beregnes af SKAT på grund af indberetning fra speditøren.
Momsen beregnes af summen af varens købspris, fragt udenfor EU og forsikring.

Der skal således ikke været noget momsautomatik ved bogføring af leverandørfaktura.
Momsen fremgår af Importspecifikationer som hentes på

SKAT > Log på som erhverv >Told > Importspecifikationer fra tidligere perioder.

Bogfør de enkelte importspecifikationer løbende, så du er sikker på at få dem alle med.

Importmomsen bogføres således Kredit 6903 - Moms af varekøb i udlandet, Debet 6905 - Indgående moms

Momsen skal indberettes sammen med anden moms (måneds-. kvartals- eller halvårsvis) og vil fremgå af Rapporter > Moms > Momsopgørelse i e-conomic.

Se eventuelt Skat's video for yderligere information.
Finanskladdeposteringer i e-conomic
Tekst
6903 Moms af varer købt i udland
6905 Indgående moms

DebetKreditDebetKredit
Importmoms
10.000,0010.000,00
Told
Told beregnes af SKAT på grundlag af indsendte oplysninger fra speditøren ved frigivelse fra toldlager. Tolden skal betales særskilt i efterfølgende 15. i måneden.

Bogføring af fragt og told
Speditøren og SKAT oprettes som danske leverandører og fragt og told bogføres som helt almindeligt ydelseskøb. Bemærk fragtfakturaen kan være både med og uden moms.
Varerne kommer hjem
Alt forarbejdet til fremtidig import er nu overstået.
Fremover skal du starte her.

Nu venter vi på, at varerne kommer hjem.
Når du har varerne, så hold alle papirer klar også i pdf-format. De skal tilknyttes leverandørfakturaen, så du har alt samlet, hvis SKAT kommer på kontrolbesøg. Orden i tingene virker meget overbevisende og hjælper dig let igennem et besøg.

 • Leverandørfaktura
 • Følge- og leveringssedler
 • EMCS (kun EU)
 • Fragtfaktura
 • Moms- og tolddeklaration (øvrigt udland)

Vi skal beregne vores kostpriser og oprette varerne i varekartoteket. Det er en nemmest, hvis du lægger valutaerne fast, naturligvis så tæt på den aktuelle.

Når du betaler leverandøren, bliver forskellen på kurser bogført som valutakursdifference. Husk, valutaen skal være den samme for køb og betaling.

Du ændrer kursen således, hvis du ønsker at anvende fast kurs:
Alle indstillinger > Faste valutakurser > Indtast værdien af 100 EUR/100 USD.
Kostpristillæg
Ved import af udenlandske varer udgør hjemtagelsesomkostninger en væsentlig del af enhedskostprisen, især ved billigere varer.
Hjemtagelsesomkostninger består af
 • Fragt, forsikring
 • Evt told

Kostpristillægget bogføres samtidig med leverandørfakturaen på den enkelte varelinje. Det kan være svært at huske, fordi det kun fremkommer af kostprisberegneren og ikke af fakturaen. Tjek en ekstra gang.
Eksempel på beregning af kostpristillæg
Tekst
Beløb
Leverandør faktura100,00
Fragt faktura10,00
Told, SKAT4


Kostpristillæg:
Fragt10,00
Told4,00
Kostpristillæg14%
Kostpristillæg i procent14%
Finanskladdeposteringer i e-conomic
Tekst
5510 Varekøb
5512 Fragt
5514 Told
5516
Kostpristillæg
6800 Leverandører

DebetKreditDebetKreditDebetKreditDebetKreditDebetKredit
Leverandør fak114,00

14,00100,00
Speditør fak

10,00





10,00
Told, SKAT



4,00



4,00
Lagerværdien er nu tillagt kostpristillægget.

Summen af fragt, told og kostpristillæg skal herefter være noget nær 0 (differencen er eventuelle afrundingsfejl).
Opret varer
På baggrund af kostprisberegneren oprettes de indkøbte varer





Øverst i kostprisberegneren indtastes kursen for den aktuelle faktura, endvidere fragtprisen excl moms og evt told.
Du opretter hovedet på leverandørfakturaen, og her finder du den aktuelle kurs for fakturadatoen.


Du kan også vælge at indsætte fast kurs her:
Alle indstillinger > Regnskab > Faste valutakurser > Euro (USD) Værdi af 100 i DKK.

Bemærk anvender du fastkurs slår det også igennem i fakturering af kunder i fremmed valuta.

Herefter indtastes det ønskede varenr, antal købte enheder, prisen pr stk fra fakturaen i kostprisberegneren. De resterende oplysninger udregnes automatisk.

Nu kan varerne oprettes i e-conomic på grundlag af oplysningerne markeret med gult.

Du vælger naturligvis selv dit eget system til, hvordan varerne skal numereres. Det kan måske være en fordel, at hver parti varer får deres eget varenummer. Dette for at gøre det lettere at overskue det fysiske lager.
Forslag XX200814-YY, XX=leverandørpræfix, 200814=hjemtagelsesdato, YY=linjenummer på fakturaen.


Rettelser
02-05-2021 Ændring af emballageafgift.
Ved årsskiftet 20/21 blev emballageafgiften ændret. Afgiftsbeløbet skal ændres manuelt, da en import af varer ikke omfatter ændring af afgiften. Fremtidige ændringer skal foretages inden første fakturering i næste periode, da ændringen ikke senere kan ændres med gennemslag i omsætningsstatestikken.
Opret leverandørfaktura
På baggrund af kostprisberegneren og den fysiske leverandørfaktura oprettes nu fakturaen i e-conomic.

Dette gøres fra lagermenuen.

Nogle felter er udfyldt i forvejen.





Husk kostpristillægget - indtastes på varelinjeniveau, tjek en ekstra gang

Du skal bruge informationerne markeret med gult.

Endvidere skal du have evt følgeseddel, EMCS, fragtfáktura samt toldberegning i .pdf format klar til vedhæftning til fakturaen.

Vis faktura, den indtastede faktura skal selvfølgelig stemme fuldstændig overens med den fysiske faktura fra leverandøren.
Hvis du køber varer med beløb med mere end 2 decimaler, kan du opleve at de indtastede beløb ikke stemmer med den fysiske leverandørfaktura, så må du justere i afsnittet "Noter og tillæg" (nettobeløb), så det bogførte stemmer overens.

Momsangivelse
Rubrikkerne A, varer og A, ydelser bliver på momsangivelsen kun opdateret korrekt, hvis alt udenlandsk varekøb bliver bogført på baggrund af registrering af leverandørfaktura.
I den praktiske bogføring vil småkøb ofte foregå ved hjælp af betalingskort i en webshop, specielt downloads af software og andre elektroniske ydelser. Disse beløb vil derfor ikke fremgår af momsangivelsen rubrikker i e-conomic.

God bogføringsskik er at holde finanskonti "rene" for momskoder. Det betyder, at alle posteringer på en konto har ens momskoder. Det vil dels hjælpe revisionen med et bedre overblik, dels klares momssandsynliggørelsen med nogle enkelte klik i e-conomic.
Rapporter > Momsafstemning > Indtast dato > OK. Alle konti med forskel 0,00 er sandsynliggjort.

Men samtidig får vi løst problemet omkring rubrikkerne i momsangivelsen.

Konti med direkte posteringer med momskode IV25 samles i et suminterval og konti med momskode IY25 i et andet suminterval. Sumintervaller oprettes i kontoplanen og de enkelte konti, der indgår adskilles af ";".
Beløbene for de to sumintervaller skal nu blot tillægges beløbene i momsangivelsens to rubrikker A og angives samlet til SKAT.



Vær opmærksom på, at amerikanske virksomheder ofte er baseret i et EU-land (f.eks. Irland) eller er MOSS registreret i EU. Hvis virksomheden er MOSS registreret i EU og fakturaen er tillagt dansk moms, er der normalt momsfradrag - I25 og indgår ikke i oplysningerne i rubrik A, jf. oplysning fra SKAT.

Bliver du ikke præsenteret for importmoms eller told, kan du bogføre efter nedenstående kontoplan.
Konto
Tekst
Momskode


Omkostningskonti
Momskode
Rubrik
3604IT-omkostningerI25 - Indgående moms
3605IT-omkostninger, EUIV25 - Reverse chargeRubrik A
3606IT-omkostninger, øvrige udlandIV25 - Reverse charge
3607IT-omkostninger, omvendt OBPK - Omvendt betalingspligt
3608IT-ydelserI25, Indgående moms
3609IT-ydelser, EUIY25 - Reverse chargeRubrik A
3610
IT-ydelser, øvrige udland
IY25 - Reverse charge
3611Mindre anskaffelserI25 - indgående moms
3612Mindre anskaffelser, EUIV25 - Reverse chargeRubrik A
3613Mindre anskaffelser, øvrige udlandIV25 - Reverse charge
3614Mindre anskaffelser, omvendtOBPK - Omvendt betalingspligt





Hjælpekonti
Type
Interval
6916Rubrik A, varerSuminterval3605;3612
6917Rubrik A, ydelserSuminterval3609
Opret kundegrupper og kunder
Kundegrupper
Når vi trækker informationer ud af e-conomic, har vi behov for at strukturere vor data efter de ønsker vi har til informationerne.
Kunder er forskellige, og vi bruger kundegruppe til at samle ens kunder i samme gruppe.
Der kan være forskellige ønsker til grupperingerne. Det kunne være en gruppe til detailkunder, en til grossistkunder. Det kunne være en gruppe, der bliver betjent af sælger eller geografisk strukturerede kunder.
Strukturen kan være vigtig i forbindelse med særpriser, punkt- og emballageafgifter osv., men også i forbindelse med udskrift af rapporter. Gør plads i nummereringen, så der kan tilføjes yderligere lag, hvis det skulle blive nødvendigt. Vær omhyggelig med at angive den rigtige kundegruppe, da det kan have indflydelse på punktafgiftsberegningen.
Du kan vælge, hvorvidt fakturalayoutet skal vælges fra kundegruppen eller fra kundeopsætningen.
Vigtigt, du kan tildele forskellige kundegrupper forskellig særpriser.
Husk, at varer der sælges uden punkt- og emballageafgift til andre grossister, skal have en tekst, der understreger dette på fakturalayoutet.
Bemærk alle rapporter kan udskrives i Excel og herefter manipuleres med filter, sortering og funktioner - eks. f(x)=højre().

Vi vælger her denne struktur. Det gør det nemt at udvælge det korrekte kundegruppeinterval. Kundegruppenummer kan ikke ændres.
Kunder
KundegruppenrKundegruppeKundegruppeKundegruppe
1000Private kunder
2000Offentlige kunder

3000Detailkunder

3100
Region Hovedstaden
3101

Centerbutikker
3102

Strøgbutikker
3200
Region Sjælland
3300
Region Nordjylland
3400
Region Midtjylland
3500
Region Syddanmark
4000Interne kunder

5000Grossist kunder

6000Export kunder


Kunder
Når du opretter en kunde, vil kunden blive verificeret i cvr registeret, hvis cvr nummeret udfyldes. Mange informationer udfyldes herefter automatisk. Hvis kunden skal have en e-faktura (EAN-kunde) udfyldes EAN-feltet. Ellers udfyldes den mailadresse fakturaen skal sendes til. Resten af felterne udfyldes. Vælg den relevante momszone og valuta.
Såfremt der anvendes e-faktura, skal kontaktperson udfyldes. Klik på flere i kundeoversigtssiden.

Opret ordre
For at opnå det fulde overblik over lagerbeholdningen foreslås det, at ordren fra kunden indtastes i

Salg > Fakturering > Ordrer

Herved bevares overblikket over lagerbeholdning, reserverede varer og varer til rådighed. En igangværende ordre registrerer vareafgangen i modsætning til en igangværende faktura, der først registrerer vareafgangen, når fakturaen bliver bogført.

Det er imidlertid nemt at konvertere en ordre til en faktura inden bogføring af fakturaen. Samtlige informationer bliver overført fra ordre til faktura.
Har du mange ordre i gang på samme tid, vil du hele tiden have overblik over det disponible varelager.

Du kan nu udskrive pakke- og følgeseddel(er) for en igangværende ordre, men ikke fra en igangværende faktura.

Bemærk, hvis du anvender Shipmondo som forsendelsesportal, kan pakkelabels også udskrives straks.



Opret salgsfaktura
Efter udskrift af pakke- og følgesedler konverteres ordren til en faktura, hvorefter den kan bogføres i Fakturering > Fakturaer.

Omsætningsstatestik
- fundament til indberetning af punkt-og emballageafgifter
Den 15. i måneden skal der indberettes og indbetales afgifter for forrige måneds salg af afgiftspligtige varer. Det er vigtigt, at det sker rettidigt, da SKAT ellers uden varsel pålægger gebyr for Foreløbig Fastsættelse af afgifter. Det er kedelige penge at komme af med. Har man intet at indberette, skal der alligevel indberettes en nulindberetning.

Omsætningsstatestik
Omsætningsstatesikken hentes ind her

Rapporter >  Kunder > Omsætningsstatestik > Fra dato > Til dato > Udgangspunkt kunder > Afgiftsopgørelse > Fra kundegruppe > Til kundegruppe > Fra varegruppe > Til varegruppe

Kundegruppen er specielt vigtigt, hvis du ligeledes har detailsalg eller salg til andre grossister uden afgift.

Hvis du har detailsalg, skal du sælge fra toldlageret til detaillageret på nøjagtig samme måde som leverancer fra andre leverandører, når varen forlader toldlageret til detaillageret.
Vin- og emballageafgifter
Nedenfor vises en konstrueret omsætningsstatestik før manipulation.


Omsætningsstatestik efter manipulation


Indberetning til SKAT, bemærk filtreringen på varenummer (tomme)


Indberetning til SKAT med formler


Øl- og spiritusafgifter
Der oprettes varegrupper iht til ovenstående
Omsætningsstatestikken vil herefter se sådan ud



Indberetning til SKAT med formler

Ændring af emballageart

Har du importeret varer hjem i anden emballage end den, du ønsker at sælge varen i, så ændrer du emballagearten ved en lagerregulering.

Eksempelvis har du importeret en tønde, cask, barrel o lign med 40 liter spiritus med en spiritusprocent på 65,3, som du har givet 7.400 kr for.
Efter nedvanding til 40% vil dette resultere i 93 flasker 0,7l spiritus på 40%.

Efter lidt hovedregning finder du ud af, at kostprisen for de nedvandede flasker er 120,00 kr./stk. Merprisen dækker husleje, el, arbejdskraft, afskrivninger mv.

Varenummeret/varegruppen på den "nye" vare oprettes i henhold til varer, der skal betales punkt- og emballageafgifter af - se ovenfor

Du bogfører ændringen således

Lager > Lagerkladder > Lagerreguleringer
Lagerregulering i e-conomic
Tekst
Varenr
Antal
Stk pris
I alt
Lagerregulering
ReguleringXX180501-01-17.400,00-7.400,001332
ReguleringXX200814-0193120,0011.160,001332
 • Klik Bogfør

Den tilvækst i værdi du udregnede ovenfor, må være et udtryk for investeret arbejdskraft, husleje, strøm, flasker, afskrivning på maskinel, inventar osv. Denne tilvækst er altså tidligere bogført som omkostninger i driften. Derfor skal lagerreguleringen også bogføres i driften, nu som indtægt - her 1332.

Herefter er dit lager ændret til 93 flasker 40% spiritus á 120,00 kr, og så sælger du bare det.
  Produktion af afgiftspligtige varer
  Har du egenproduktion af afgiftspligtige varer, så bør du overveje at bruge projektstyring, så du med præcision kan bevare det finansielle overblik ved produktionen og dermed ramme den korrekte fremstillings- og salgspris. Produktion af afgiftspligtige varer sker typisk over flere regnskabsår, så det er vigtigt at det bliver gjort korrekt.

  Projektstyring er en mere kompliceret bogføring, som falder udenfor denne artikels rammer.

  Ønsker du yderligere information, så henvend dig på mail info@e-concultic.dk eller 27857595
  Ansvarsfralæggelse
  e-consultic.dk fralægger sig ethvert ansvar ved brugen af informationerne på dette website.
  Det er udelukkende brugeren, der skal vurdere, hvorvidt informationerne er korrekte i forhold til brugen og gældende lovgivning.
  e-consultic.dk vil sætte pris på, at eventuelle mangler, fejl og misforståelser bliver indrapporteret til info@e-consultic.dk.
  e-consultic.dk ApS - Dønnerupvej 20 - Dønnerup - 4450 Jyderup
  v/Finn Andrea
  Tlf.: 27 857595 - mail: info@e-consultic.dk - Cvr.: 39699540

  Selvom vi har gjort os umage med at holde dette website opdateret, fralægger vi os ethvert ansvar for dispositioner, som er foretaget på grundlag af oplysninger fra hjemmesiden
  copyright e-consultic.dk, sidst opdateret den 11. september 2021
  Tilbage til indhold