Bogføring af webshopsalg til EU - e-concultic.dk - Bogføringshjælp til små og mellemstore virksomheder

Professionel bogføring - administration af små og mellemstore virksomheder
løn - projektstyring og -ledelse - udvikling af integrationer
Gå til indhold
Bogføring af Mini-One-Stop-Shop salg i webshoppen
- sådan kan du gøre det rigtigt
Af Finn Andrea, senest redigeret 21. april 2021

MOSS ordningen betyder, at privatkunder i EU skal betale den lokale moms for både varer og ydelser ved køb på webshops. Afregningen skal ske kvartalsvis med en samlet betaling til SKAT den 20. i efterfølgende måned. Ligeledes skal der indberettes de enkelte landes moms for både varer og ydelser. Herefter fordeler SKAT momsen til de enkelte lande.

Der har været store forventninger og efterspørgsel til e-conomics håndtering af MOSS salget, hvor de nye regler træder i kraft den 1. juli 2021. Umiddelbart ser det ikke ud til, at de rammer "bulls eye". Et nyligt overstået webinar i FSR-regi vidner om kaotiske tilstande og panikløsninger i e-conomic om projektet.

e-conomic har ikke forstået, at rejsen starter i webshoppen og ikke i e-conomic.

Men så må vi andre bare finde en brugbar løsning, der ikke yder vold på e-conomic.

OBS. Denne artikel har ikke en løsning for "drop-shipping", hvis droppet kommer fra et andet EU-land.

Forudsætninger - webshop
  • Ordren skal færdiggøres fuldstændig i webshoppen. Eventuelle ikke-leverede skal krediteres og penge tilbagebetales.
  • Webshoppen skal kunne håndtere differentieret moms på udenlandske kunder.
  • Webshoppen skal kunne skelne mellem privat- og erhvervskunder.

Forudsætninger - integration til e-conomic
  • Momszonen skal opdateres på igangværende ordre
  • Kundegruppe skal opdateres på igangværende ordre
  • MOSS-momsen skal opdateres som et varenummer på fakturaen i e-conomic.
  • Fakturaen fra webshop til e-conomic skal straksbogføres med "send faktura", når betaling er hævet.

Forudsætninger - e-conomic

IEX - sales@iex.dk eller 32 22 43 44, der udvikler integrationer til e-conomic, har tilkendegivet, at de er i stand til at udvikle den ønskede integration.

Vigtigt, endvidere er denne artikel baseret på informationerne i artiklen "Bogføring af webshopsalg og -betalinger"

Omsætningsstatestik
Omdrejningspunktet er igen den uundværlige omsætningsstatestik, men denne gang med vægt på kunder som udgangspunkt.

Rapporter > Kunder > Omsætningsstatestik >

Fra dato > Til dato > Udgangspunkt kunder > Fra kundegruppe > Til kundegruppe > Fra varegruppe > Til varegruppe

SKAT

Sådan kan du gøre
Følg nedenstående vejledning, så er du snart i mål.

Når du løbende tjekker af - ✔ - vil tjekboxen være udfyldt i 7 dage. Hvis du ikke når det hele i dag, så kan du se, hvor langt du er kommet.

Tjekliste
Checkboxes

1. Opret finanskonti

Tjek, når du er færdig

2. Opret kundegrupper

Tjek, når du er færdig

3. Opret varegrupper

Tjek, når du er færdig

4. Bogføring i e-conomic

Tjek, når du er færdig

5. Omsætningsstatestik

Tjek, når du er færdig

6. Indberetning til SKAT

Tjek, når du er færdig

Finanskonti til salg af vare og ydelser under MOSS-ordningen
Til brug for bogføringen skal du bruge fire finanskonti.

 • Drift, Varer solgt til private i andre EU-lande (uden momskode)
 • Drift, Ydelser solgt til private i andre EU-lande (uden momskode)
 • Balance-aktiver i debitorgruppen, MOSS debitorer (se artikel om "Bogføring af webshopsalg og - betalinger")
 • Balance-passiver i momsgruppen, MOSS EU

Vigtigt om numre og grupper
Numre
Numre i nedenstående kartoteker kan til hver en tid ændres i e-conomic, såfremt der er givet tilladelse. Ændringen vil slå igennem på tidligere, nuværende og fremtidige posteringer. Du giver tilladelsen her

Alle indstillinger > Kategorier og enheder > Ændring af numreGrupper
Numre i grupper kan IKKE ændres. Derfor er det vigtigt, at du gennemtænker, hvordan du vil anvende dine grupper. Alle rapporter opererer med et gruppeinterval, derfor skal der være en lighed og ensartethed mellem de enkelte grupper.
Lad der være et stort spring mellem de enkelte grupper og undergrupper, så der altid er plads til en til.
Vær særlig omhyggelig, hvis du bruger projektmodulet, ellers kan der hurtigt gå ged i det.
Kundegrupper og kunder
Kundegrupper
Landene i EU har forskellige momsprocenter. Der vil sandsynligvis fremover ske en harmonisering, men indtil da skal MOSS-ordningen sikre, at kunder i de forskellige lande ikke betaler mere moms ved køb i andet EU-land.

Vi er derfor nødt til at oprette en kundegruppe for hvert land. Integrationen mellem webshoppen og e-conomic skal opdatere igangværende faktura med den korrekte kundegruppe men kun for privatkunder. Skal det være helt perfekt, kan hver kundegruppe ligeledes få hver deres fakturalayout i lokalt sprog. Dette sættes også af integrationen.

Igen skal der være struktur i kundegrupperne, så de udpeges i et interval i rapporter.

Teksten på kundegruppen skal se sådan ud. Vi skal senere anvende et udtræk af teksten.

AT MOSS 20
BE MOSS 21
BG MOSS 20
osv.


Kunder
Kunden bliver oprettet af integrationen mellem webshop og e-conomic, enten som en kunde eller individuelle kunder. Hvis du normalt bruger tlf. nummer som kundenummer, opstår et problem, da e-conomics kundenr er begrænset af ni cifre. Det giver jo ingen mening i en global verden, men indtil det bliver ændret, så brug et fortløbende nummerering.
Varegrupper
Du skal tilrettelægge oprettelsen af dine varegrupper (ydelser), så du nemt - igen og igen - kan udvælge de data, du skal arbejde videre med.

For at sælge dine webshopvarer som MOSS-varer skal du opdatere de tilhørende varegrupper - både grupper vedr. varer og grupper vedr. ydelser - til MOSS. For første, eneste og sidste gang - skal du indtaste et finanssalgskontonummer i feltet "Indland uden moms". De tilhørende finanskonti er de finanskonti, som du oprettede ovenfor.
Alle varegrupper vedr. webshoppen udfyldes. .
Feltet "Indland uden moms" henviser til momszonen på den igangværende faktura som integrationen overfører fra webshoppen til e-conomic.

Bogføring af faktura i e-conomic
Når fakturaen til kunderne bliver bogført af integrationen anvender vi et varenummer til den udenlandske moms. Således bliver alle finanstransaktioner bogført korrekt, og debitorbeløbet stemmer overens med fakturaen samt det hævede beløb fra webshoppen.


Bogføring af MOSS salg i e-conomic
Aktion
Salgskonto
Debitor
Skyldig MOSS
Skattekonto
Faktura salg-54.394,00


Faktura salg
65.442,90

Skyldig MOSS, moms

-744,20
Skyldig MOSS, moms

-3.572,10
Skyldig MOSS, moms

-6.732,60
Omsætningsstatestikken
- grundlaget for MOSS indberetningen
Den 20. i måneden efter et kvartal er slut, skal der indberettes og indbetales MOSS moms til SKAT for det forrige kvartals salg. Det er vigtigt, ar det sker rettidigt, da SKAT ellers uden varsel pålægger gebyr for Foreløbig Fastsættelse af afgifter. Det er kedelige penge at komme agf med. Har man intet at indberette, skal der alligevel indberettes en nulindberetning.
Indberetning kan ske elektronisk, så vi vil prøve at skabe sådan en i med omsætningstatestikken i nærmeste fremtid. Indtil da må det ske manuelt.

Omsætningsstatestik
Omsætningsstatestikken hentes ind her:

Rapporter > Kunder > Omsætningsstatestik >

Fra dato > Til Dato > Udgangspunkt kunder > Fra kundegruppe > Til kundegruppe > Fra varegruppe > Til varegruppe

Herefter klikker du på flisen "Vis i excel". Åbn statestikken.

Nedenstående liste er en omsætningsstatestik, men er manipuleret.


Brug disse udvælgelseskriterier for at hente den korrekte omsætningsstatestik:

Kunder
Fra kundegruppe: AT MOSS 20
Til kundegruppe: SK MOSS 20

Varer
Fra varegruppe: 1
Til varegruppe: 1

Ydelser
Fra varegruppe: 3
Til varegruppe: 3

Omsætningsstatestikken til indberetning
Omsætningsstatestikken ser nu sådan ud på vore testdata. Bemærk filteret på kolonne C


Samme som ovenfor, men nu med formler


Og så til indberetning.
Indberetning SKAT
Når du har indberettet dit MOSS salg, så skal bogføringen se sådan ud
Bogføring af MOSS salg i e-conomic
Aktion
Salgskonto
Debitor
Skyldig MOSS
Skattekonto
Faktura salg-54.394,00


Faktura salg
65.442,90

Skyldig MOSS, moms

-744,20
Skyldig MOSS, moms

-3.572,10
Skyldig MOSS, moms

-6.732,60
Betalt SKAT

11.048,90-11.048,90
Når du indberetter din ordinære moms for en periode - kvartal eller halvår - skal MOSS-omsætningen også indberettes i Rubrik C.

Beløbet i "summen af de to driftskonti" adderes blot til de øvrige beløb, der er bogført i Rubrik C.

Hvis du betaler moms halvårligt, skal du indberette Rubrik C vedr MOSS for to kvartaler.

Bemærker du fejl eller uklarheder på dette website, så tøv ikke med at henvende dig enten på tlf 27 857595 eller
Ansvarsfralæggelse
e-consultic.dk fralægger sig ethvert ansvar ved brugen af informationerne på dette website.
Det er udelukkende brugeren, der skal vurdere, hvorvidt informationerne er korrekte i forhold til brugen og gældende lovgivning.
e-consultic.dk vil sætte pris på, at eventuelle mangler, fejl og misforståelser bliver indrapporteret til info@e-consultic.dk.
e-consultic.dk ApS - Dønnerupvej 20 - Dønnerup - 4450 Jyderup
v/Finn Andrea
Tlf.: 27 857595 - mail: info@e-consultic.dk - Cvr.: 39699540

Selvom vi har gjort os umage med at holde dette website opdateret, fralægger vi os ethvert ansvar for dispositioner, som er foretaget på grundlag af oplysninger fra hjemmesiden
copyright e-consultic.dk, sidst opdateret den 11. september 2021
Tilbage til indhold